Waar ging het om? Het ministerie ziet toe op de juiste uitvoering van de Meststoffenwet. Berekeningen op basis van beginvoorraad, aanvoer, afvoer en eindvoorraad plus bemonstering en forfaits kunnen tot niet-kloppende uitkomsten leiden. Dan is er sprake van een overtreding en krijgt de boer een boete opgelegd.

Naar nu blijkt paste het ministerie een 'handhavingsmarge' en een 'stikstofgatmarge' toe, maar hield de overheid deze marges geheim. Zo hoopte het ministerie "calculerend en anticiperend gedrag door kwaadwillenden te voorkomen," aldus Boerderij. Met anticipatie wordt het aanpassingsgedrag van bedrijven bedoeld; in aanloop naar nieuwe regels passen ze hun procedures zodanig aan dat ze aan de regel voldoen, maar nog steeds ongewenst gedrag kunnen voortzetten.

Volgens de rechter betekende deze geheimhouding dat veehouders geen zicht hadden op de manier waarop het ministerie van landbouw marges en correctiefactoren had toegepast bij de berekening van de overtreding. Daardoor had "de veehouder te weinig mogelijkheden zich te verweren tegen het bewijs dat uit zijn eigen mestboekhouding kwam."
Dit artikel afdrukken