Voor een schoner milieu is meer nodig dan het optimaliseren of innoveren van de bestaande verpakkingsmethoden. Dat zegt de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

De stichting presenteerde deze week De Plastic Wijzer, een ambitieuze toekomstvisie op circulair plastic. Denken en handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen moeten radicaal anders om een grondstoffentransitie teweeg te brengen.

“De waarde van plastic is groot: licht, hygiënisch, sterk en het houdt producten vers en gaat voedselverspilling tegen. Het heeft de manier waarop we leven, werken en spelen ingrijpend veranderd. Voor een duurzame toekomst hebben we plastic nodig, bijvoorbeeld in zonnepanelen, lichte voertuigen en tegen voedselverspilling. De keerzijde is, hoe meer we plastic toepassen, hoe groter de schadelijke effecten zijn op ons milieu en gezondheid. Het is de hoogste tijd om de risico’s van plastic in de samenleving weg te nemen”, zegt algemeen directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds. Ze noemt dat de 'plastic paradox' en daar moeten we vanaf.

Plastic verpakkingen moet je alleen willen gebruiken als het echt niet anders kan. En ook in die gevallen moet die verpakkingen geproduceerd worden zonder dat daar fossiele grondstoffen voor nodig zijn.

Dat betekent minder plasticproductie en meer hergebruik. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten de kwaliteit van verpakkingen, de inzamelingssystemen en de kwaliteit van recycling drastisch worden verbeterd. Ook zullen producenten, importeurs, gemeenten, recyclers en andere partijen hun werkprocessen moeten aanpassen.

De consument "moet er in de toekomst op kunnen rekenen dat als er een plastic verpakking om een product zit, dit echt noodzakelijk is, én dat die verpakking geen schade meer toebrengt aan mens en milieu. Daarnaast zullen er steeds meer verpakkingen komen die je als consument zelf weer kunt vullen", aldus Klein Lankhorst.

De inzameling van plasticverpakkingen is nu elke gemeente anders is en moet logisch en daarom uniform worden.

De Plastic Wijzer is een toekomstvisie op circulair plastic met een aantal beloftes voor 2030:
  • 100% van de inzamel- en hergebruiksystemen in ons land zijn kwalitatief hoogwaardig en uniform;
  • 100% van de producenten/importeurs krijgen hun aandeel in de recycling terug;
  • 100% van de verpakkingen is recyclebaar;
  • waar mogelijk zijn verpakkingen herbruikbaar;
  • het plasticgebruik verpakkingen gaat omlaag en vervangt die niet met milieutechnisch slechtere alternatieven.


Die visie moet producenten, importeurs, gemeenten, recyclers en alle andere ketenpartners inspireren om samen werk te maken van circulair en niet vervuilend plastic in Nederland.
Dit artikel afdrukken