Volgens Rabobank biedt het wereldvoedselprobleem uitstekende handelskansen voor de Nederlandse agrofoodsector. Nederlandse bedrijven zoals gewasveredelaars, kassenbouwers, melkrobotfabrikanten en vervoerders weten wereldwijd hun kennisvoorsprong al te benutten.

Berry Marttin, lid van de raad van bestuur van Rabobank en wereldwijd verantwoordelijk voor de landbouwtak, spreekt in het FD de verwachting uit dat Nederland kan helpen het probleem van de voedselvoorziening van de groeiende mensheid op te vangen. ‘Indrukkend is dat wereldwijd drie ton aan producten per hectare wordt geproduceerd, terwijl dat in Nederland ruim acht ton is’, zegt Marttin.

Marttin en directeur Food & Agri Ruud Huirne noemen in het FD nog een aantal oplossingen waarin Nederland veel kan betekenen:
- tegengaan van verspilling
- beter organiseren van de keten (satellietlandbouw en informatietechnologie)
- globale specialisatie
- aanpakken van het verdelingsprobleem
- voedingsgewoonten veranderen (zeewier, algen en insecten als efficiënte eiwitleveranciers )
- het produceren van suiker voor de chemische industrie (minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
- mestverwerking (van kostenpost tot inkomstenbron).

Rabobank gelooft in de marktkansen van de Nederlandse agrofoodsector. Als 'enige bank met een internationale groeistrategie in de landbouw', heeft de Rabobank vorig jaar €60 mrd aan kredieten aan boeren verstrekt. Dat schrijft het FD.
Dit artikel afdrukken