In de uitzending (20.25 uur op NPO2) zegt Rüter: "De problemen zijn onderdeel van een systeem dat voedsel produceert, waarvan we allemaal afhankelijk zijn. Dus het is een schuld voor de neveneffecten en het is ook mede eigenaarschap van het belangrijke product dat uit de landbouw voortkomt. Wij zijn medeverantwoordelijk voor de problemen."

Ook zegt hij: "Als je alleen focust op de crisis in de landbouw, dan zijn wij natuurlijk de financier van de landbouw zoals die nu is. En dat betekent ook dat de problemen die daarmee samenhangen door ons gefinancierd worden. Wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is." Rüter komt vandaag ook uitgebreid aan het woord in een interview in Trouw.

Geen schuldbekentenis
Rabobank kwam vandaag al vóór de uitzending met een verklaring om - naar eigen zeggen - het beeld dat Zembla schetst te nuanceren. Hoewel het woord 'schuld' wordt gebruikt, moet dit volgens Rabobank niet uitgelegd worden als een schuldbekentenis. "Schuldig ben je als je iets doet wat in de kern verkeerd is, dit is een neveneffect", legt een woordvoerder van Rabobank desgevraagd uit.

De transformatie naar biologisch bijvoorbeeld leidt tot minder koeien per hectare en minder liters en als gevolg daarvan minder saldo en dan vaak ook nog de wens om minder koeien te hebben. Als je dat bij elkaar optelt, dan kan het vaak niet uit
Juridische gevolgen verwacht de bank dan ook niet. Agrarische ondernemers die zich gedupeerd voelen door de bank, lijken op dit punt weinig kans te maken op genoegdoening. Landbouwjurist Willem Bruil verwacht dat eventuele schadeclaims kansloos zijn. "Het is niet de Rabobank die beslissingen neemt om over te gaan tot schaalvergroting, de bank beslist op aanvragen van leningen."

Omschakelen biologisch
Zembla sprak ook met verschillende boeren die willen omschakelen en daarvoor geen financiering konden krijgen. Rüter: "Laten we reëel zijn, het is niet veel geld verdienen op dit moment in de Nederlandse landbouw. Vaak is het zo dat de transformatie naar biologisch bijvoorbeeld leidt tot minder koeien per hectare en minder liters en als gevolg daarvan minder saldo en dan vaak ook nog de wens om minder koeien te hebben. En als je dat bij elkaar optelt, dan kan het vaak niet uit."

'Verduurzaming stimuleren'
De bank heeft in de Nederlandse landbouw rond de €30 miljard uitstaan, waarvan circa 3% is geïnvesteerd in biologische landbouw. In de verklaring van de Rabobank naar aanleiding van de uitzending van Zembla, stelt de bank dat zij 70% van de bedrijven in de biologische landbouw financiert en dat verduurzamen veel verder reikt dan overstappen op biologische landbouw. "Met duurzaamheidsmatrixen en daaraan gekoppelde beloning voor goed presterende bedrijven, wil de bank klanten stimuleren hun onderneming te verduurzamen."

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Boerenbusiness en Foodlog.
Dit artikel afdrukken