Met die woorden omschrijft Boerderij de woorden van Ruud Huirne, de voormalige LEI-directeur en Wageningse hoogleraar die thans leiding geeft aan de agrifinancieringen van Rabobank.

In samenwerking met de varkenshouderij die wordt aangestuurd door LTO Noord-man Eric Douma en Ingrid Jansen van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) kreeg zijn bank onlangs van het Ministerie van EZ de ruimte om de varkenshouderij in Nederland te herstructuren. Het ministerie gaf nog onuitgegeven geld uit Brussel mee om dat te realiseren. De aanpak leek aanvankelijk vorm te krijgen als een exportstrategie gericht op Azië. Zelf heb ik bij herhaling duidelijk gemaakt dat zo'n strategie leidt tot economische zelfmoord omdat Nederlandse varkenshouders een te hoge kostprijs hebben in vergelijking met de VS en Brazilië die zich nieuw op de wereldmarkt presenteren met een veel lagere kostprijs dan Europese boeren kunnen realiseren.

De exportstrategie was gericht op het in de benen houden van een productiecapaciteit die gericht was op het winnen van de kostprijsoorlog in de wereld. Die kan Nederland niet winnen, zegt Rabobank nu hardop. Wie dat erkent als A, zegt impliciet ook B: dat betekent een forse krimp van de Nederlandse productie
Twee benen op de grond
Ook Rabobank blijkt dit realisme te hanteren. Dat is een goede zaak, die Hollandse varkensboeren eindelijk met twee voeten op de grond zet. Boerderij wrijft het er duidelijk in: De huidige opleving van de varkensmarkt is mooi, zegt Ruud Huirne, directeur food en agri Nederland van Rabobank, maar vormt geen blijvende oplossing voor de varkenssector. Huirne: "Als zich weer een prijsdal voordoet, zal dat nog dieper ingrijpen dan de crisis waar de sector nu uitklimt."

Rabobanks specialist varkensfinancieringen Koen van Bergen vult zijn baas aan en zegt dat de huidige hoge prijzen in de varkensmarkt van tijdelijke aard zijn. Voor een structurele inkomensverbetering zal de varkenshouderij een omschakeling dienen te maken van een aanbodgedreven productie naar een op deelmarkten gerichte, vraaggestuurde productie, volgens Van Bergen.

Nadrukkelijke krimp
Huirne en Van Bergen deden hun stevige uitspraken bij de presentatie van de jongste vooruitzichten van hun bank voor de varkensmarkt.

De vraag is nu wat hun woorden betekenen voor de Nederlandse varkenshouderij. De exportstrategie was gericht op het in de benen houden van een productiecapaciteit die gericht was op het winnen van de kostprijsoorlog in de wereld. Die kan Nederland niet winnen, zegt Rabobank nu hardop. Wie dat erkent als A, zegt impliciet ook B: dat betekent een nadrukkelijke krimp van de Nederlandse productie.

Vanmiddag hoorde ik de eerste verhalen alweer van varkenshouders die flink willen uitbreiden. Het gaat immers weer goed. Rabobank weet wel beter en zegt het inmiddels hardop. De bank vraagt de boer om een andere varkenshouderij. Het laten landen van die boodschap is een schone taak voor Douma en Jansen.
Dit artikel afdrukken