Volgens de Wereldvoedselorganisatie van de VN, de FAO, gaat de dagelijkse vraag naar voedsel de komende 10 jaar met 30% stijgen. De manieren waarop de landbouw de afgelopen jaren zijn productiviteit heeft weten op te voeren, zijn zo goed als uitgewerkt. Vergroten van het areaal gaat ten koste van het milieu en conventionele landbouwtechnieken - betere zaden en kunstmest - zorgen nauwelijks nog voor meer productiviteit. Hoe kunnen we dan toch de wereld blijven voeden? Volgens de Rabobank door 'een slimmer mondiaal voedselsysteem'.

Smarter Food System
"Een slimmer systeem werkt efficiënter, leidt tot minder voedselverspilling en levert meer winst op", zegt Fred van Heyningen, Global Head Food and Agri Banking van de Rabobank. "Het combineert technologie en data om de manier waarop en de snelheid waarmee beslissingen genomen worden te veranderen en de inzet van hulpbronnen te optimaliseren zodat het voedsel dat consumenten nodig hebben geproduceerd en afgeleverd wordt waar en wanneer ze het nodig hebben."

Technologie, data, algoritmes
Het rapport voorziet daarbij een belangrijke rol voor technologie, data en algoritmes. "Technologie automatiseert processen, big data vertellen ons wat er gebeurt, algoritmes zetten die data om in beslissingen en maken de productie, verwerking en distributie van voedsel sneller en nauwkeuriger", legt Rabo-strateeg Justin Sherrard uit.

Bij nieuwe technologieën denkt Rabobank onder meer aan de inzet van drones, die vee en gewassen kunnen monitoren en op termijn arbeid kunnen besparen. 'Big data', zoals gegevensstromen over aankopen, kwaliteit en controles kunnen de productiviteit met 5% doen stijgen, voorspelt de bank. Daarnaast kan de landbouw 'big data' uit bijvoorbeeld weerinformatie, bodemobservaties en GPS-gestuurde bemonstering door landbouwmachines gaan gebruiken om bijvoorbeeld 'smart' te gaan irrigeren.

Drie 'key' factoren
Rabobank voorziet 3 factoren die essentieel zijn voor het welslagen van een slimmer voedselsysteem:
1. Versterken van de leveranciersketen. Een slimmer voedselsysteem vraagt investeringen van afnemers en leveranciers waarbij het succes afhankelijk is van de verbindingen tussen beide en de mate waarin ze data delen en samen besluiten nemen
2. Bevorderen van investeringen door het creëren van begrip bij investeerders en toezichthouders voor nieuwe technologieën en data-inzet en de daarmee samenhangende kansen en risico's
3. Maatschappelijke acceptatie; de zorgen die leven bij consumenten over genetische modificatie, klonen, privacy van data, voedselverspilling en voeding moeten weggenomen worden. Volgens Rabobank is het belangrijk consumenten al in een vroeg stadium voor te lichten en te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, om onbegrip in een later stadium van ontwikkeling te voorkomen.

Fotocredits: Rabobank
Dit artikel afdrukken