De landbouw heeft volgens de coöperatieve bank dit jaar een sterke start gemaakt, maar moet daarna toch ook een prijs betalen voor de effecten van de coronapandemie. De algehele Nederlandse economie stevent op een krimp af van 6%, raamt Rabobank. De grote steunpakketten van de overheid verlichten weliswaar de pijn voor veel bedrijven, maar kunnen een diepe recessie niet voorkomen.

De economie kan zich in de tweede helft van het jaar herstellen, nu de coronabeperkingen langzaam worden opgeheven. Dit herstel lijdt volgens de bank echter onder meer onder de verslechtering op de arbeidsmarkt en de sombere vooruitzichten voor de export. Nederland is als exportland kwetsbaar bij vraaguitval.

Bodem lijkt bereikt
Veel sectoren zijn hard geraakt door de coronacrisis, maar de bodem lijkt volgens Rabobank bereikt. “We verwachten herstel voor de meeste sectoren, zij het nog beperkt. Behalve de impact van de lagere vraag gaat de verplichte anderhalve meter afstand in veel sectoren de economische activiteit nog lang beperken", meldt Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland, in een verklaring.

De grootste klap voor de industrie komt volgens de bank waarschijnlijk pas in het derde kwartaal: een krimp van 10% is nu de verwachting. De horeca kan wat opkrabbelen nu restaurants en cafés de deuren weer mogen openen, maar voor heel 2020 verwacht Rabobank dat deze bedrijfstak 41% aan toevoegde waarde inlevert.

Opwaartse risico's
De gevolgen kunnen ook meevallen, geeft Barendregt aan. De bank noemt dit opwaartse risico's. “Zo kan het aanpassingsvermogen van ondernemers en consumenten sterker zijn dan wij nu voorzien. En overheden blijven ook volop in beweging: na de eerste crisisrespons werken zij nu aan maatregelen om het herstel van de economie te bevorderen. Indien succesvol, kan dit de vooruitzichten voorbij dit jaar wel verbeteren.”

Mondiaal leidt het coronavirus tot de diepste economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren '30 van de vorige eeuw, constateert Rabobank. De economen van de bank houden rekening met een mondiale krimp van 4,1%. “Dit komt omdat veel landen langdurig gebonden zijn aan een ‘anderhalvemetereconomie’. Hierin kunnen bedrijven minder goederen en diensten aanbieden dan eerder en ligt ook de vraag langdurig op een lager peiI. In Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koningrijk voorspellen we zelfs een krimp van de economie met meer dan 10% door de lengte en strengheid van de lockdown in deze landen", vertelt Hugo Erken, hoofd Internationale economie RaboResearch Global Economics & Markets.

Hij wijst ook op het oplaaien van de politieke spanningen tussen de VS en China. "Daarom verwachten wij dat de handelsdeal tussen beide grootmachten dit jaar nog sneuvelt." De wereldeconomie kan na de recessie dit jaar in 2021 weer groeien met 4,3%, voorziet de bank.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken