Dat stelt voormalig bestuursvoorzitter Herman Wijffels van Rabobank in een interview met Boerderij. De bank had niet door moeten gaan met het financieren van steeds grotere bedrijven op basis van op lucht gebouwde eigen vermogens. Uit de mond van Wijffels noteert het blad: "In de glastuinbouw zijn financieringen verstrekt op basis van de waardevermeerdering, die kwam door de bestemmingswijziging van agrarische gronden naar gronden voor glastuinbouw. Een aantal van die bedrijven staat daardoor nu onder water. En een aantal van de heel grote melkveebedrijven met zeshonderd koeien of meer is in problemen gekomen."

Met name het doorgaan met financieringen van de laatste 5 jaar kwalificeert Wijffels als een "collectieve gekte" waarin de bank zich "heeft laten meeslepen". Op de vraag hoe Wijffels zich voelt over zijn medeverantwoordelijkheid aan financiering van de intensieve dierhouderij geeft de voormalig bankier aan dat hij zich daar niet voor schaamt. "Het was wat toen van ons gevraagd werd."

Wijffels bepleit een inkrimping van de dierlijke sectoren. Hij verwacht dat die via natuurlijke weg zal verlopen. Verouderde bedrijven zonder opvolgers zullen vanzelf uit de markt verdwijnen, denkt Wijffels. Wijffels zwijgt over de kippenhouderij die door zijn collectieve opschaling banktechnisch inmiddels als technisch failliet moet gelden. Ondernemers daarin kunnen niet stoppen omdat ze heel diep in de schulden zitten. Dergelijke gevallen komen ook in de andere sectoren voor.
Dit artikel afdrukken