Banken doen niet aan tuinbouw. Ze financieren die slechts. Toch kocht de Rabo de afgelopen tijd 14 glastuinbouwbedrijven op van faillerende klanten. Dat meldt Boerderij.

De reden daarvoor is het ontbreken van kopers die er een ook maar enigszins met de boekwaarde van de opstallen corresponderde waarde voor willen betalen.

Waardecorrectie onderpand
Het betekent dat de bedrijven de facto waardeloos zijn geworden omdat kopers geen mogelijkheden zien er rendabele bedrijven in voort te zetten. Als ze op de markt blijven en ver onder de kostprijs worden verkocht, zou de waarde van de gehele markt bij verdere failissementsexecuties onderuit gaan. Dat wil de bank voorkomen om afboekingen voor te zijn op het onderpand dat de bank voor leningen in de boeken heeft. Dat zou nl. de kredietwaardigheid van de bank zelf, die rond de tachtig procent van de tuinbouw financiert, flink doen dalen. Veel geld staat op dat moment immers ongedekt uit.

Verhuren
De bank lijkt van zin de bedrijven te willen verhuren, schrijft Boerderij. Daarmee blijft het overaanbod dat verantwoordelijk is voor de ontwaarding van de bedrijven een feit en houdt de bank zichzelf gevangen in een neerwaartse waardespiraal van tuinbouw onroerend goed. In het verleden zijn, ook op Foodlog, vele malen stemmen opgegaan om de bedrijven niet alleen te kopen, maar ze ook uit de markt te halen door ze volledig te ontmantelen. Schaarste in plaats van overaanbod zou het noodzakelijke marktherstel kunnen brengen.

Fotocredits: kas, spinster cardigan
Dit artikel afdrukken