Eerder deze week kwam aan het licht dat 26,5 procent van de Belgische slachtrunderen hoger gewaardeerd worden in de zogenaamde SEUROP-classificering dan ze werkelijk waard zijn, meldde Vilt. Het SEUROP-systeem is een kwaliteitsindeling van vlees.

Op basis van gegevens over 2014 bleek 26,5 procent van de runderkarkassen overgewaardeerd in de handel te worden gebracht. Ze werden in de slachterijen minstens twee subklassen hoger ingedeeld dan hun werkelijke vleeskwaliteit.

Bij mannelijke dieren bleek de overwaardering naar een hogere klasse nog aanmerkelijk groter. Het aantal foutieve indelingen beliep tussen de 34 en 46 procent. Een en ander betekent dat bijna de helft van de stieren twee subklassen te hoog werd ingeschaald. Bij vrouwelijke dieren werd ruim een kwart te hoog ingeschaald.

Vandaag maakte een woordvoerder van het departement bekend dat slachterijen en keuringsinstanties geen duidelijk antwoord kunnen geven op overwaardering. "Misschien is dat al een signaal op zich"
Verdwijnende middenkwaliteiten
De structurele overwaardering van de betere vleesdieren, zorgt er op termijn voor dat mindere dieren weinig waard worden omdat de middenkwaliteit door deze inschalingsfouten of -fraude uit het systeem wordt weggeduwd.

Het Departement Landbouw en Visserij van België vermoedt dat de trend al vijf jaar gaande is. Het probeerde een verklaring te vinden voor de vele overwaarderingen. Vandaag liet een woordvoerder van het departement weten dat slachterijen en keuringsinstanties geen duidelijk antwoord kunnen geven op de overwaardering. "Misschien is dat al een signaal op zich", stelt hij tegenover Boerderij.

Navraag bij de Nederlandse Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) leert dat in ons land slachtrunderen slechts incidenteel over- of ondergewaardeerd worden. De classificeerders worden beoordeeld op de kwaliteit van hun werk en eventueel bijgeschoold als dat nodig blijkt. Als een Nederlandse classificeerder karkassen structureel verkeerd indeelt, volgt schorsing.

Fotocredits: There is nothing like a nice piece of meat, David Blackwell
Dit artikel afdrukken