De Raad van State haalde donderdag een streep door provinciale plannen om via het ruimtelijke ordeningsbeleid extra regels op te leggen aan landbouwbedrijven. De Raad oordeelde dat in een provinciale verordening of gemeentelijk bestemmingsplan geen ruimte is voor extra regels voor diergezondheid, dierenwelzijn, brandveiligheid en fijnstof. Dat meldt Boerderij.

Hoge varkensdichtheid
De Raad van State sprak zich uit over een voorgenomen bestemmingsplanwijziging in het Brabantse Reusel-De Mierden. Reusel-De Mierden kent een varkensdichtheid van 20,5 varkens per inwoner, terwijl dat voor heel Nederland gemiddeld 0,8 varken is.

De gemeente zette in 2012 alle 160 veehouderijbedrijven 'op slot' en verplichte boeren met uitbreidingsplannen deze langs de gemeentelijke Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) te leggen. In de MDV zijn de thema's ammoniakemissie, bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof opgenomen. De Raad oordeelde dat deze thema's niet 'ruimtelijk relevant' zijn en dus niet thuishoren in het bestemmingsplan.

Dierwelzijn regelen via ruimtelijke ordening 'heel lastig'
De uitspraak blijft mogelijk niet zonder gevolgen voor andere, vergelijkbare provinciale beoordelingsinstrumenten, zoals de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) en het Groninger Verdienmodel (GVM).

De provincie Noord-Brabant probeert hier al enige tijd duidelijkheid over te krijgen bij de landelijke overheid, schrijft Boerderij. De provincie Gelderland, die nog met het ontwikkelen van een eigen duurzaamheidsinstrument bezig is, kijkt nog even de kat uit de boom. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk zegt daarover: "Dat sommige elementen en doelen moeilijk in ruimtelijk beleid op te nemen zijn, hebben we onderkend en daarom is onze omgevingsvisie ook nog niet volledig uitgewerkt. Doelen voor dierenwelzijn en volksgezondheid regelen via ruimtelijke ordeningsbeleid is heel lastig."

Fotocredits: 'Three little pigs', Heather Paul
Dit artikel afdrukken