Het is zo'n klein berichtje, maar het heeft betekenis. De PVV in de Staten van Noord-Brabant vraagt het College van Gedeputeerden dat sinds kort via het CDA met de grote Forum voor Democratie-fractie regeert om de Brabantse Milieufederatie financieel zodanig te korten dat de organisatie verdwijnt.

De PVV schrijft: Geacht college, Het nieuwe bestuursakkoord maakt duidelijk dat de provincie Brabant het de komende jaren met minder budget moet gaan doen. Er wordt gesproken over het toewerken en groeien naar een “nieuw normaal”, waarbij “scherpe keuzes” gemaakt moeten worden en er op structurele uitgaven bezuinigd wordt.

In dat licht bezien wil de PVV dat de provinciale subsidie aan de Brabants Milieufederatie (BMF) wordt ingetrokken of gekort. De rol van de BMF is bovendien uitgespeeld nu lokale belangenverenigingen hebben aangetoond dat zij prima eigenhandig de weg naar de provincie kunnen vinden om kwesties rondom natuur en milieu aan te kaarten.


Terwijl de VVD mag worden getypeerd als 'groen rechts' blijkt de groeiende aanhang van populistisch rechts (PVV, Forum) reden om milieulobby's de voet dwars te zetten. Het is vermoedelijk een stunt van de PVV om op te vallen naast Forum dat de PVV nogal wegspeelt in de media. Toch laat het zien waar het bij de komende Kamerverkiezingen om zal draaien: de belangen van de kleine man en boer die bij de traditionele politiek geen gehoor meer vinden versus de wensen van de rijkere en intellectuele bovenlaag die Nederland als een land met natuurbelangen wil zien en daarom vast wil houden aan stikstof- en biodiversiteitsdoelen.

Iedere Nederlandse provincie kent een van overheidswege mede gesponsorde Natuur & Milieu-organisatie.
PVV Noord-Brabant - Statenvragen visie op positie BMF
Reageer
  • Deel
Druk af