Dat schrijft het FD. Formeel wacht de PvdA nog op het advies van de Milieu Effect Rapportage (MER) over het rapport Witteveen + Bos. Het standpunt van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer zou echter verschoven zijn van een 'Nee, mits het schoon en veilig kan' naar een onverkort 'Nee' omdat Witteveen + Bos de partij niet kunnen overtuigen dat boringen schoon en veilig kunnen plaatsvinden.

Als de PvdA dit standpunt inderdaad huldigt, blokkeert ze daarmee een Kamermeerderheid voor het besluit om boringen toe te staan.
Dit artikel afdrukken