Aankomende woensdag valt waarschijnlijk het doek voor de pulsvisserij in Nederland. Nadat vorig jaar het Europees Parlement besloot tot een verbod, vestigde Nederland zijn hoop op de onderhandelingen tussen de de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad, de zogeheten triloog. Maar eind vorige week sijpelde door dat het waarschijnlijk tot een verbod gaat komen. Ook door Nederland bepleite overgangsperiodes en een clausule dat het verbod teruggedraaid kan worden op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek halen het waarschijnlijk niet. Tot verbijstering van de Nederlandse vissers:
Minister Carola Schouten laat op de NOS haar teleurstelling blijken. "Een sector die eigenlijk precies doet wat iedereen wil, namelijk op een heel duurzame manier vissen, met één pennenstreek het werk ontnemen, daar ga ik niet mee akkoord." Ze noemt een verbod een 'politiek besluit'.

Dat Nederland zijn grote aantal pulsvissers (84 kotters zijn met het elektrische vistuig uitgerust, 40% van de kottervloot) wellicht te danken heeft aan jarenlang succesvol politiek gemanoeuvreer vanuit economische motieven, laat Schouten onbenoemd. En ook dat de tegenlobby, onder aanvoering van de Franse milieu-organisatie Bloom, recent bij de Europese Commissie gedaan kreeg dat er mogelijk een 'inbreukprocedure' gestart gaat worden tegen Nederland.

De komende maanden lopen 40 van de Nederlandse pulsvisvergunningen af. Dat die nog verlengd zouden kunnen worden, is "vrijwel ondenkbaar" volgens de NOS. De Volkskrant opent vanmorgen al even somber: "Jarenlang dachten achtereenvolgende kabinetten het pulsvissen – het ‘opschrikken’ van platvis op de bodem – er via een ontheffing uiteindelijk wel door te krijgen in Europa. Maar komende woensdag dreigt toch echt het einde van deze innovatieve en voor Nederland profijtelijke vorm van visserij."
Dit artikel afdrukken