Die beleidsmythe blijkt achterhaald. Dat laat een Europees onderzoek zien dat is uitgevoerd door de afdeling Transport&Environment van de Europese Unie. Een mogelijke verklaring is de toegenomen actieradius van de voertuigen, zodat voortdurend onderweg opladen minder nodig is. Omdat die actieradius alleen maar toeneemt, zal het belang van publieke laadpalen waarschijnlijk verder dalen.

Snellaadpunten langs grote wegen zijn wel in trek. Vandaar het plan om vóór 2020 1.000 ultrasnelle laadpunten aan te leggen langs het Europese wegennetwerk. Dit geeft bestuurders de mogelijkheid om stroom voor 400 kilometer bij te vullen in maar 15 minuten. In dat kader zou de overeenkomst die McDonald’s en Nuon vandaag bekend maken wel eens een slimme stap kunnen zijn om klanten te lokken: Nuon zet vanaf eind 2018 168 snellaadpalen op alle locaties van McDonald’s in Nederland met een McDrive. "De gemiddelde snellaadtijd is dertig minuten. Dat komt overeen met het gemiddelde verblijf in onze restaurants," aldus McDonald's.

Eerder onderzoek toonde al aan dat er eigenlijk voldoende laadpunten zijn: 1 voor elke 6 elektrische voertuigen op de weg. Dit is ruim meer dan de Europese doelstelling van 1 op 10. Volgens het rapport is de bottleneck dan ook niet dat er te weinig laadpalen zijn, maar dat er nog onvoldoende elektrische auto’s beschikbaar zijn om aan die laadpalen te hangen.
Dit artikel afdrukken