Schaliegaswinning - fracking - vervuilt de bodem, ons drink- en landbouwwater. Daarom zijn er protesten in Europa tegen de winning ervan. Regeringen zouden er evenwel juist wel in willen stappen om gelijke tred te kunnen houden met de VS. Dat land kan door schaliegas zijn industriële productiekosten voor de komende decennia laag houden. Europa ziet zich gesteld voor hoge kosten en een teruglopende concurrentiepositie en wil op dat concurrentievoordeel in kunnen lopen.

De Franse regering is gestopt met schaliegas. De Nederlandse weet de bevolking op plekken waar het moet gaan gebeuren tegen. Minister Kamp wil doorzetten, maar wordt inmiddels ook geconfronteerd met de aardbevingen in Groningen uit hoofde van aardgas. De positie van de overheid is daardoor verzwakt. De Engelse regering wil wel doorzetten en maakte dat onlangs nog eens duidelijk. Het resultaat is een nieuwe protestgolf met een boeiende innovatie. Betogers ketenen zich niet meer vast aan de hekken, ze gebruiken superlijm om zich vast te plakken. Verwijderen gaat zo een stuk lastiger. Dat meldt Grist.
Dit artikel afdrukken