image


Projecten die de vetzuchtepidemie een halt willen toeroepen krijgen het niet makkelijk. Dat voorspelt de Noorse gezondheidspsycholoog prof. Maurice Mittelmark. Hij is directeur van de International Union for Health Promotion and Education en hoogleraar Gezondheidsbevordering aan de universiteit van Bergen. De overheid lukt het in de regel niet om gedrag van mensen te veranderen, stelt Mittelmark. Voor een succesvolle gedragsverandering moeten organisaties uit verschillende sectoren met elkaar samenwerken en het is maar de vraag of dergelijke organisaties bij elkaar te brengen zijn. Mittelmark was onlangs in Wageningen op uitnodiging van dr. Maria Koelen van de sectie Communicatiewetenschap van Wageningen Universiteit. Zij organiseerde op 15 mei een seminar in de reeks Communication and Space for Change.

De ervaring leert Mittelmark dat organisaties zich alleen verenigen rond duidelijk omschreven gezondheidsproblemen. Voor een project dat overgewicht moet verminderen zal het lastig zijn om de organisaties bij elkaar te krijgen. Vermindering van overgewicht is als gezondheidsprobleem te diffuus en te algemeen. De Noor ziet wel kansen voor concretere projecten, zoals in een stadsdeel sportvoorzieningen realiseren voor allochtone vrouwen.

Of initiatieven slagen hangt ook af van de financiële middelen die voorhanden zijn. Naar de mening kunnen overheden daarbij ook te royaal zijn. Zo kent Mittelmark projecten waarbij waardevolle vrijwilligersnetwerken sneuvelden, omdat er geld voorhanden kwam om betaalde krachten in te zetten. De netwerken veranderden van brede organisaties met hun wortels in de samenleving in kleine professionele organisaties. De zaken werden mogelijk wel wat efficiënter aangepakt, maar hadden weinig draagvlak meer.

Bron: Resource
Dit artikel afdrukken