Het ging bijna verloren in de enorme draad die hier ontstond naar aanleiding van professor Frits Muskiet's volkscollege in de Rode Hoed, vorige week dinsdag. In de nadiscussie die hier plaatsvond schreef hij woorden die de Gezondheidsraad, minister Klink en de Stichting Ik Kies Bewust zich aan mogen trekken:

Dikke mensen die fit zijn hebben een kleinere kans op CAD [= hart- en vaatziekten, dv] dan magere mensen die niet fit zijn. Echter, die eerste combinatie komt weinig voor. [Mensen zijn] flexibel, maar iedere flexibiliteit kan uiteindelijk worden overschreden en dat is waar we het hier over hebben. De “risico polymorfismen”, ook wel foutief genoemd de disease susceptibility genes, waren het eerst aan de beurt, maar uiteindelijk gaan we er allemaal onderdoor als we niets veranderen. En dan bedoel ik dus niet onze levensverwachting maar het aantal gezonde levensjaren, het aantal jaren zonder chronische ziekte en de kosten in de gezondheidszorg. Obesitas is geen ziekte maar een risicofactor. Ik dacht toch dat we het stadium van proxy’s, zoals obesitas, in de geneeskunde een beetje hebben overstegen en nu gemeenschappelijke noemers zien in chronische lage graad ontsteking, hetgeen ook mensen met een perfect lichaamsgewicht kan treffen. Lage graad ontsteking overstijgt “dik” en de oorzaak is multifactorieel gelegen in onze lifestyle, waaronder voeding in de meest brede zin des woords, bewegen, slaap, stress, darmflora, etc. Ik ben persoonlijk niet voor een verdere tweedeling vanwege die “welkome” voedselcrisis, noch in kwantiteit, noch in kwaliteit.

In doodgewone mensen taal staat daar dat onze fixatie op vetbuik tot brokken leidt. Zelfs dikke mensen kunnen gezond zijn, al komt dat door hun manier van leven zelden voor. Het omgekeerde is echterook waar. Ook niet dikke mensen kunnen ongezond zijn. En dat is een combinatie die aanmerkelijk veel vaker voorkomt dan we willen weten. Het werkelijke probleem is onze permanente lichte graad van ontstekingen. Die zijn wat Muskiet betreft met zekerheid het gevolg van een voor ons lichaam niet geschikt modern dieet. Blikjes en flesjes met suikerwater (met Ik Kies Bewust) en een voornamelijk op goedkoop meel en plantenvet gebaseerde pakjes-, bakjes- en zakjesdieet zorgt voor een hele waaier aan voedingsgerelateerde ziekten.
Het zijn ziekten waar we niet jong dood van gaan; helaas, want dan zou de natuur het wat sneller kunnen oplossen. Het probleem is dat ze zich steeds jonger manifesteren en dat steeds meer mensen, steeds langer een steeds groter kapitaal aan vermijdbare gezondheidszorg zullen opslorpen.

Enfin, het is weer eens wat harder gezegd en voor een breder publiek. Ons Voedingscentrum is nog ver verwijderd van deze manier van denken. Onze Gezondheidsraad en dus onze minister Klink ook.Dit artikel afdrukken