De in Utrecht gevestigde NGO liet een marktonderzoek uitvoeren waaruit zou blijken dat Nederlanders vóór de Kip van Morgen - door Wakker Dier steevast een 'flopkip in flauwekulsaus' genoemd - zou zijn.

Natuur&Milieu schreef: Een meerderheid (65%) van Nederland staat achter de afspraken rondom de Kip van Morgen. 52% van de Nederlanders vindt dat duurzaamheid en diervriendelijkheid zwaarder moet wegen dan de laagste prijs in de supermarkt. 64% van de Nederlanders staat er positief tegenover dat bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten kunnen samenwerken om tot een duurzame en diervriendelijke kip te komen. Een kleiner percentage (57%) vindt dat de overheid via de wet zou moeten kunnen bepalen welke kip er in de supermarkt ligt. Sinds er meer bekend is over de leefomstandigheden van de plofkip, zegt 41% minder plofkip te eten. 53% is bereid meer te betalen voor een duurzamere kip.

Gisteren werd de Tweede Kamer voorgelicht door externe specialisten over de duurzaamheid van de Kip van Morgen. Binnenkort debatteert de Kamer over de Kip van Morgen en het besluit van de ACM om die als onverenigbaar met de Mededingingswet te beoordelen. Uit een onderzoek van de ACM zou blijken dat Nederlanders de Kip van Morgen niet zouden willen.

De situatie is verwarrend. Voor- en tegenstanders slaan elkaar om de oren met elkaar tegensprekende marktonderzoeken. Inmiddels suggereert het CDA dat het onderzoek van de ACM over gedaan zou moeten worden.

45 gram bepaalt de objectieve scheidslijn
In Foodlogs #vleesdebat kwam afgelopen woensdagavond Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen aan de WUR, met een verlossend statement. Zij stelde dat een kip die 45 gram of minder per dag groeit een objectief vaststelbaar en duidelijk welzijnsvoordeel biedt ten opzichte van een snelgroeiende 'plofkip'. Om te bewijzen of de Kip van Morgen steek houdt, hoeft dan ook geen marktonderzoek worden gedaan, maar moeten voorstanders van de Kip van Morgen aantonen dat er een significante welzijnswinst te behalen is voor kippen die toch 50 gram per dag groeien zoals de Kip van Morgen.
Een en ander betekent dat als Nederland het belang van dierwelzijn een publiek belang acht, de Mededingsautoriteit haar oordeel slechts hoeft te baseren op het criterium van die 45 gram
Wakker Dier registreerde die uitspraak met instemming. De 1-ster kip voldoet aan de eis van 45-gram. De Nieuwe Standaard Kip van Jumbo eveneens. Een en ander betekent dat als Nederland het belang van dierwelzijn een publiek belang acht, de Mededingsautoriteit haar oordeel slechts hoeft te baseren op het criterium van die 45 gram, cq. de objectiveerbare bewijslast voor de welzijnswinst van de Kip van Morgen met zijn snellere groei bij de voorstanders daarvan neer te leggen. Het is immers een formele en juridische zaak.

Terwijl Natuur&Milieu een marktonderzoek nodig heeft om te bewijzen dat de Kip van Morgen door het publiek geaccepteerd zou worden, verklaarde woensdagavond supermarkt Jumbo dat de klant zelfs zijn wat betere kip graag koopt en er meer voor betaalt. Daarmee liggen er nu een objectief welzijnscriterium en een bewezen praktijkcase. De ACM zou de Kip van Morgen initiatiefnemers dan ook kunnen adviseren naar een nog iets tragere groei te gaan. Op dat moment staat niets de Nieuwe Kip van Morgen meer in de weg.

edvdweerd
Ed van de Weerd (Jumbo) vertelt dat zijn betere kip goed verkoopt

NB (toegevoegd 7/6, 14:49h): mijn echte peroonlijke mening is te lezen in reactie #30.

Fotocredits: Imke de Boer, Foodlog #vleesdebat, Bas Uterwijk/Foodlog Media
Dit artikel afdrukken