image

Op 5 juni is Proeftuin Amsterdam officieel van start gegaan. Dit initiatief gaat over het stimuleren van gezond en lekker eten in Amsterdam en omgeving, meer gebruik van producten uit de regio en voedsel dat milieu- en diervriendelijker is. Diverse initiatieven en activiteiten worden samengevoegd om gezonde leefgewoonten en een meer duurzame voedselketen te stimuleren. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad, de provincie Noord-Holland en het ministerie van LNV hebben afgesproken een actieprogramma uit te voeren in de regio Amsterdam. Ideeën voor het actieprogramma zijn gezonder eten in schoolkantines, meer schoolbezoeken aan boerderijen om de bewustwording te stimuleren, streekmarkten in stadsdelen en kooklessen op het VMBO. Door het actieprogramma komt er ook meer aandacht voor de ontwikkeling van het platteland rond Amsterdam en de positie van agrarische producenten. Daarnaast zal een groter aanbod en gebruik van duurzame producten in supermarkten en de horeca worden gestimuleerd.

Een gezonde levensstijl begint bij gezonde voeding. Dat moet voor alle Amsterdammers beschikbaar zijn voor een goede prijs, vooral voor kinderen en jongeren, stelt de initiatiefnemer voor de proeftuin de wethouder Zorg en Groen van Amsterdam Marijke Vos. Meer gezond voedsel in alle schoolkantines, minimaal 40% biologische catering in gemeentelijke kantines en kinderen bekendmaken met gezond en lekker eten.

Het actieprogramma ‘Proeftuin Amsterdam’ gaat activiteiten bundelen van overheden, ondernemingen en maatschappelijke organisaties uit verschillende hoeken: onderwijs, horeca, zorg, milieu, plattelandondernemers en de overheid. Het is gericht op:

*Het verbeteren van beschikbaarheid en consumptie van vers en gezond voedsel met aandacht voor de ecologische aspecten van voedselverbouwing, dierenwelzijn en eerlijke handel.

*Het verbeteren van eet- en leefgewoonten in brede lagen van de bevolking, vooral bij kinderen en jongeren.

*Het in de stad promoten van producten van het nabije platteland.

Het verbeteren van de logistiek van aanlevering van lokale producten.
Op 5 juni hebben wethouder Marijke Vos van de gemeente Amsterdam, wethouder Hans Luiten van de gemeente Zaanstad, secretaris-generaal Reneé Bergkamp van het ministerie van LNV - namens minister Verburg - en gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland de verklaring voor de samenwerking ondertekend.

bron: Gemeente Amsterdam
Dit artikel afdrukken