Het Waalse Parlement heeft supermarkten verplicht onverkochte levensmiddelen ter beschikking te stellen aan liefdadigheidsinstellingen. Het Parlement wil daarmee bijdragen aan de diverse initiatieven die in het kader van het Europese jaar tegen de voedselverspilling ontplooid worden. Zoals: voedingslessen, vervangen van de uiterste verkoopdatum door een houdbaarheidsdatum, verschillende verpakkingsgrootten en meer promotie voor lokale producten.

Enkele cijfers: zo wordt in Frankrijk jaarlijks 20 kilo voedsel weggegooid per hoofd van de bevolking, waarvan 7 nog in de oorspronkelijke verpakking. In de EU wordt in totaal 89 miljoen ton voedsel verspild, en voor de hele wereld loopt dat getal op tot 1,3 miljard ton. Dat meldt femininbio.