In de VS maken laagbetaalde werknemers in fast-food ketens zich op voor een nieuwe protestdag, morgen. In 100 steden zullen werknemers gaan staken ('walk out') om hun eis voor een hoger minimumsalaris kracht bij te zetten, schrijft The Washington Post. Hoewel president Obama zich voor verhoging van het federale minimumloon (van $7.25 naar $10 per uur) heeft uitgesproken, maakt het Amerikaanse Congres nog niet erg veel haast. De lage uurlonen in de fastfoodbranche zorgen al sinds november 2012 voor steeds opvallender protestacties.

De 'walk-out' stakingen en andere acties brengen de steeds groter wordende economische ongelijkheid in de VS aan het licht en de snelle groei van met name laagbetaalde arbeid. Omdat de verdiensten zo laag zijn, is inkomensaanvulling door middel van voedselbonnen (SNAPs), Medicaid en belastingvrijstelling voor steeds meer Amerikanen de enige manier om de eindjes nog aan elkaar te kunnen knopen.