De olie kan worden gebruikt in visvoer. Daardoor is minder echte vis(olie) nodig om kweekvis te voeren. Dat zorgt voor een belangrijke duurzaamheidswinst.
De op visolie lijkende omega-3 olie is ook geschikt voor humane voeding.

Aanvragen voor de toelating van het GMO gewas zijn ingediend in Australië/Nieuw-Zeeland, in Canada en in de VS. Het is de bedoeling dat nog dit jaar 4.000 acres - bijna 2.000 ha - worden ingezaaid in VS onder supervisie van de USDA. Nadere informatie over de plantaardige visolie is te vinden op de site van Nufarm.com

De EU is vooralsnog wars van gemodificeerde granen. Daarom is geen aanvraag gedaan in de EU. Voor de kweekvis op ons continent zal vooralsnog wilde vis uit zee gevangen moeten worden om kweekvis te voeren. De teelt van GMO-gewassen is slechts in zeer beperkte gevallen toegelaten.

Koolzaad is op dit moment beperkt beschikbaar. Dat komt onder meer omdat import uit Canada veel beperkingen kent door daar al toegepaste GMO-variëteiten. Europese supermarkten eisen steeds vaker dat dierlijke producten zonder GMO veevoer wordt geproduceerd. Dat beperkt de keuze voor grondstoffen en verhoogt de kostprijs. De plantaardige GMO-genen zijn in de eieren, melk, en het vlees van met GMO-zaden gevoede dieren niet vast te stellen.