Manschappen van La Legión, een eliteonderdeel van het Spaanse leger, kampen met overgewicht en moeten op dieet, meldt De Morgen. Uit een uitgelekt intern memo blijkt dat 6% van de 3.000 leden van het legioen een BMI van boven de 30 en dus obesitas heeft. Dat zou samenhangen met een toegenomen gemiddelde leeftijd en te weinig fitnessvoorzieningen. Het legioen vreest voor de gezondheid van de militairen en voor zijn prestige. Daarom is een dieetplan opgesteld, dat vruchten af lijkt te werpen.
Spanje is niet het enige land met een militaire obesitasgolf; ook de legers van onder meer België, Amerika, Groot-Brittannië en China hebben gewichtsproblemen.
Bron: De Morgen - Spaanse elitetroepen verklaren obesitas de oorlog