FNV Handel, CNV Vakmensen en Jumbo hebben alsnog een akkoord bereikt over de cao voor de medewerkers in de distributiecentra. Daarmee zijn de 'Paasstakingen' van de baan.

De cao geldt vanaf 1 april en loopt 1 jaar. Jumbo is alsnog akkoord gegaan met de loonsverhoging van 1,75%. "De bonden en Jumbo stellen met het nieuwe akkoord vast dat de loonkosten en loonniveaus in de sector Supermarkten Logistiek verschillen", zeggen FNV en CNV in een gezamenlijk bericht. Dat is een ongewenste situatie, voor de bonden omdat het strijdig is met het uitgangspunt 'Gelijk Werk Gelijk Loon', voor Jumbo omdat het (duurdere) loongebouw de concurrentiepositie aantast.

De partijen zullen daarom de komende maanden onderzoek doen naar de omvang en inhoud van de loonkosten bij Jumbo en deze vergelijken met de rest van de sector. De resultaten van dat onderzoek zullen bij de cao-besprekingen van volgend jaar op tafel komen.

In een reactie zegt Jumbo CFO Ton van Veen verheugd te zijn over de uitkomst. "Naast een goede CAO voor het komende jaar hebben wij ook duidelijke afspraken kunnen maken over de toekomst. Wij betreuren de onduidelijkheid die in de afgelopen week voor onze medewerkers is ontstaan, maar zijn ervan overtuigd dat er met dit akkoord een goede basis ligt voor de komende jaren.”
Bron: LMK - Jumbo en bonden alsnog eens over dc-cao