Het onderzoek rechtvaardigt de kop van Trouw en de Volkskrant op geen enkele wijze. Niet alleen suggereert de kop veel meer dan dat in het onderzoek wordt gesteld. Bij bestudering van het onderzoek zelf blijkt dat de opzet dusdanig zwak is en gaten vertoont dat er feitelijk weinig tot niets uit geconcludeerd kan worden. De genoemde pers heeft verzuimd om het onderzoek zelf te lezen.

Het is onzorgvuldig en onevenwichtig dat in de openbare samenvatting van de publicatie niet is vermeld dat suppletie met B-complex, vitamine C, vitamine D en vitamine E was geassocieerd met een lager risico van sterfte.
[letterlijk in de niet-openbare tekst: "At baseline, ..., self-reported use of vitamin B complex; vitamins C, D, and E; and calcium had significantly lower risk of total mortality compared with nonuse"].

Het onderzoek startte in 1986 met een schriftelijke vragenlijst aan oudere vrouwen naar hun supplementengebruik. Vervolgens nog een keer in 1997 en 2004. In 2008 werd het onderzoek afgesloten. Slechts 3 keer in 22 jaar werd gevraagd naar gebruik van voedingssupplementen. Dit kán onmogelijk een compleet beeld geven van individueel supplementengebruik over al die jaren. Van een schriftelijke vragenlijst is in het algemeen bekend dat dit een onbetrouwbare methode is om data te verzamelen.

Uitsluitend in 1986 werd met dezelfde vragenlijst gevraagd naar ook voedingsgewoonten naast supplementengebruik; in de daaropvolgende keren (1997 en 2004) alleen naar het gebruik van voedingsupplementen. De onderzoekers wisten nagenoeg niets over de voedingsgewoonten en de hoeveelheden vitamines die de deelnemers binnenkregen met al of niet verrijkte voeding over een periode van 22 jaar.

Op basis van de opzet van dit onderzoek kan geen conclusie getrokken worden of er een oorzakelijk verband is tussen supplementengebruik en sterfte. Hooguit gaat het om verbanden (net zoals dat er meestal veel brandweerlieden worden gesignaleerd op de plaats van brand).

Het tijdschrift geeft de Servische professor Goran Bjelakovic en zijn Deens collega Christian Gluud de gelegenheid een gastcommentaar te schrijven. Dit is opmerkelijk omdat deze onderzoekers destijds door collega-wetenschappers zijn gediskwalificeerd vanwege methodologisch ondeugdelijke onderzoeken die ze hadden gepubliceerd.