Oostenrijk gaat volgende maand een aantal 'luxe-belastingen' doorvoeren, onder andere op tabak, auto's en... Sekt. De nationale bubbeldrank, die qua kwaliteit niet onder hoeft te doen voor Champagne, wordt per fles iets minder dan een euro duurder door het nieuwe belastingregime. De Sekt-tax zorgt voor veel beroering, opvallend genoeg juist bij de welvarende klasse die zijn hand niet omdraait voor een duizenden euro's kostende loge bij een van de vele Weense galabals, schrijft de New York Times.

De weerstand tegen de maatregel lijkt ingegeven door het feit dat de socialistische partij de Sekt-tax doorvoert als onderdeel van een pakket 'luxe-belastingen'. De bovenlaag van de Oostenrijkse samenleving is van huis uit achterdochtig als de socialisten iets voorstellen. En de Sekt-producenten vinden hun Sekt helemaal geen luxe-product. De bubbels komen juist in alle lagen van de bevolking en bij allerlei gelegenheden op tafel. "Sekt is ongeschikt als middel in de klassenstrijd",, zegt Elisabeth G├╝rtler, eigenaresse van het Weense Sacher Hotel, in de NY Times.