In een persbericht zegt het bedrijf:

Vion is positief over de voorstellen van de Minister van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken om de vleeskeuring weer volledig onder te brengen bij de overheid. Dit versterkt het overheidstoezicht op het slachten van dieren en heeft een positief effect op afzetmogelijkheden van Nederlands vlees buiten de EU.

De vleessector en de overheid hebben vanaf 2003 de vleeskeuring anders georganiseerd. De keurmeesters zijn momenteel in dienst van de Kwaliteitsdienst voor de Dierlijke Sector en worden ingehuurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De keuringsdierenarts van de NVWA is verantwoordelijk voor de keuring.

Wezenlijk verandert er niets aan de kwaliteit van de vleeskeuring. Bedrijven blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werkprocessen. Wel verandert het beeld van de eindverantwoordelijkheid.
De verwachting was dat deze werkwijze efficiënter zou zijn. In de loop van de jaren bleek deze aanpak echter moeilijk uit te leggen aan autoriteiten buiten de EU. Daardoor ontstonden discussies met handelspartners. Het weer volledig onderbrengen van de vleeskeuring bij de overheid is in dit verband logisch. Dit maakt bij de exportlanden definitief een einde aan twijfels over onze systematiek van keuring. Ook gaat Nederland in de pas lopen met andere belangrijke productielanden, die vasthouden aan de vleeskeuring door overheidsmedewerkers. De nieuwe voorstellen in Nederland zijn een stimulans voor de duurzaamheid van de afzet van het hoogwaardige Nederlandse vlees in landen buiten de EU. Vion gaat ervan uit dat er met de overheid afspraken worden gemaakt over de beheersing van de kosten.


Alleen eindverantwoordelijkheid veranderd
Afgelopen vrijdag maakte ik reeds een analyse van het besluit om de nieuwe Nederlandse vleeskeuring weer onder de staat te laten vallen. Kort samengevat luidt die: de bordjes zijn verhangen, de NVWA wordt strenger maar wezenlijk verandert er niets aan de kwaliteit van de vleeskeuring. Bedrijven blijven, zoals het verantwoordelijke ministerie ook toegeeft, verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werkprocessen. Wel verandert het beeld van de eindverantwoordelijkheid. Die komt bij de overheid te liggen. Nog preciezer gezegd: bij de handhavende en controlerende dienst NVWA, die functioneert onder ministeriële verantwoordelijkheid. Als er nu iets fout gaat, zullen daar de overheid en de NVWA op aangesproken gaan worden.

Export naar Azië
De keuze van de Nederlandse overheid is helder. Wie zijn overschot aan varkensvlees in bijvoorbeeld de groeimarkten in Azië kwijt wil, heeft iets aan de nieuwe maatregelen. Verzoeken van de varkenssector om de export naar het Verre Oosten te faciliteren worden met de besluitvorming ingevuld. Aziaten vinden de eindverantwoordelijkheid van de overheid prettig.

Het betekent dat de reputatie van de Nederlandse export en de betrouwbaarheid van onze overheid nu afhankelijk zijn geworden van de zogenaamde 'traders'.
'Traders' en de keerzijde
Het heeft echter ook een keerzijde. Na mijn stukje van vrijdag reageerden insiders uit de vleeswereld persoonlijk naar mij. Ze willen anoniem blijven, maar zeggen iets iets waar Den Haag en de NVWA in Utrecht nog eens goed bij stil moeten staan. Problemen en reputatieschades voor de vaderlandse vleesindustrie zoals die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld Willy Selten, worden hiermee niet voorkomen.
Nederland importeert en re-exporteert belangrijke hoeveelheden vlees waar de nieuwe keuring geen betere grip op zal krijgen. Het betekent dat de reputatie van de Nederlandse export en de betrouwbaarheid van onze overheid nu afhankelijk zijn geworden van de zogenaamde traders. Iedereen die dat wil, kan in vlees handelen en dat in Nederland importeren en exporteren.* Ook al is de formulierenstroom uiterst streng, het toezicht daarop is moeilijk strict te handhaven. Dat betekent dat aanvullende wetgeving dringend noodzakelijk is, wil Vion blij blijven met de nieuwe regelgeving. Zoals een van mijn gesprekspartners zei: "de vraag is niet of er weer een nieuw schandaal ontstaat, maar wanneer. Wat er dan gebeurt is geen feest voor Harry Paul [de directeur-generaal van de NVWA, DV]. Barbertje moet immers hangen en dat zal niet de minister of een staatssecretaris zijn."

* Importen van binnen Europa moet technisch en juridisch worden als intra-Europese handel worden betiteld. Echte im- en export vindt plaats met landen die geen EU-lidstaat zijn.

Fotocredits: NVWA aan de Utrechtse Catharijnesingel, Foodlog Media