ZLTO heeft zijn ledenaantal zien dalen van 18.000 in 2011 naar een kleine 16.000 begin 2014. 'De daling van 10 procent ligt daarmee hoger dan het aantal stoppers in de land- en tuinbouw', schrijft Boerderij. Het LEI heeft becijferd dat het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 2012 met 2,2 en in 2011 met 2% gedaald is.

De boerenorganisatie verklaart de daling uit 'niet meer als boer of tuinder actieve leden' (28%), opschoning van het bestand en 'onvrede met de koers van de organisatie'. Ook zou de contributie in de zwaar onder druk staande varkenshouderij en glastuinbouw een factor zijn, plus de 'culturele omslag' dat leden minder vaak hun leven lang lid blijven maar gemakkelijker in en uit stappen. ZLTO heeft 7 relatiebeheerders aangesteld om beter aan te sluiten bij de behoeften van de leden.

ZLTO werd de afgelopen twee jaar geconfronteerd met het financiƫle debacle van Vion. Het bedrijf heeft nagenoeg het gehele vermogen van de boerenkoepel opgesoupeerd.