In Engeland wordt flink geruzied tussen de Consumentenbond, groene groeperingen en fabrikanten die water in flessen stoppen. Onderzoek laat zien dat consumenten het verschil tussen geflest mineraalwater en leidingwater niet proeven. Sommigen vinden kraanwater zelfs lekkerder. Waarom dus water in dure, milieuonvriendelijke flessen stoppen die ten koste van miljoenen liters diesel de wereld worden rondgevaren en -gereden?
Dat is geen onbelangrijke vraag als je bedenkt dat we wereldwijd tegen 2011 zo'n 250.000.000.000 liter uit nutteloze flesjes zullen drinken die met veel vrachtgeweld de wereld rondgaan. Dat zijn er zomaar 35 per mens op aarde! Als je bedenkt dat waarschijnlijk niet meer dan een zevende van de wereld flessenwater drinkt, slaan gefleste mensen doordeweeks iedere dag een hele literfles achterover. Dom, want water kan zich in onze contreien nou eenmaal zo heerlijk via de druk in leidingen verplaatsen. Duurzamer is er niet.

Nog maar kort geleden kreeg je in Nederland om je oren als je beweerde dat flessen- en pakkenwater nogal Maatschappelijk Onvriendelijk is en dus idioot als onderwerp voor de maatschappelijk vriendelijkeacties van Earthwater.

Binnenkort ben je geen centenknijper meer als je in een restaurant heel beslist en bewust om kraanwater vraagt. Je kijkt de horeca-uitbater minzaam aan nadat die je heeft gevraagd of je San Pellegrino, Hildon, een exotisch Bad Huppeldepup uit Duitsland, Bru met of zonder, Sourcy of - minachting in de stem - 'gewoon een karafje water' wilt.
Je zegt, "meneer, geen fles! Duurzaam water graag. Als u geen kraan aan tafel heeft, desnoods in een karafje."