Het Vlaamse parlement besprak 'Krap bij kas?', een studie onder 600 Vlaamse land- en tuinbouwers naar hun betalingsproblemen. Eén op de 4 Vlaamse boeren kampt met openstaande facturen, voor veehouders en jonge boeren. De Vlaamse minister van landbouw, Joke Schauvliege, steunt boeren met economisch advies om prijsvolatiliteit op te kunnen vangen, via het bedrijfsadviessysteem KRATOS. Verder verwacht zij soelaas van een inkomensverzekering op Europees niveau binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Uit de enquête blijkt dat boeren in eerste instantie financiële problemen proberen op te lossen door in te teren op hun spaargeld, te bezuinigen op privé-uitgaven of investeringen uit te stellen.
Bron: VILT