De eigenaar van onder meer de bekende Kips-leverworst, een van de weinige vleeswarenmerken in ons land, overweegt zijn vleeswarendivisie te verkopen. Die eigenaar heet Zwanenberg. Distrifood tekende de woorden van zijn directeur Ronald Lotgerink op. Volgens hem is de divisie Fresh Foods waaronder de vleeswaren vallen de afgelopen jaren flink gegroeid. "Door deze groei staat de onderneming thans voor de keuze hoe zij haar versactiviteiten verder gaat ontwikkelen." Distrifood schrijft dat een woordvoerder nadrukkelijk wijst op de optie van een verkoop. Dat kan er op wijzen dat Zwanenberg de groei weliswaar succesvol, maar niet voldoende acht voor zelfstandige voortzetting.
Bron: Distrifood - Zwanenberg overweegt verkoop vleeswarentak