Het in het zuiden van Japan gelegen stadje Kamikatsu heeft het meest verfijnde afvalrecyclingssysteem ter wereld. De 1.700 inwoners sorteren hun afval in 34 verschillende categorieën. Dat heeft tot gevolg dat 80% van het afval gerecycled of gecomposteerd kan worden. De rest van het afval gaat nu nog naar de stort. In 2020 hoopt Kamikatsu helemaal afvalvrij te zijn.

Vóór de invoering van het recyclingsprogramma werd bijna al het afval - in toenemende mate plastic - naar de verbrandingsoven gebracht. Het stadsbestuur besloot de verantwoordelijkheid voor het afval bij de inwoners te leggen. Die moeten tegenwoordig hun afval schoonspoelen, sorteren en apart naar een afvaldepot brengen. Daar wordt het afval in 34 categorieën ingezameld. Bij iedere categorie staat aangegeven hoe het afval verwerkt gaat worden en wat dat de gemeenschap kost of juist oplevert. De stad heeft met het programma zijn afvalverwerkingskosten tot een derde terug weten te brengen.

Behalve het afvalsorteersysteem heeft het stadje ook 'kringloopwinkels' waar de inwoners voor niets spullen kunnen brengen en uitzoeken en een fabriek waar textiel verwerkt wordt tot knuffels, tassen en kleren.

Bron: Treehugger - This Japanese town aims to produce no trash by 2020