Het persbericht van Van den Dries en zijn twee collega's luidt:

In navolging op de Power to the Pieper actie op de Dam in Amsterdam wordt het nu mogelijk gemaakt om op een simpele manier aardappels en andere producten te kopen, direct bij de boer. Want, nog steeds liggen voorraadschuren vol en worden er tonnen voedsel weggegooid.

Nederland loopt bepaald niet voorop als het gaat om de binnenlandse voedselconsumptie, dit jaar liggen er nog enorme binnenlandse voorraden in de schuren terwijl onze consument alweer rustig grijpt naar exact hetzelfde maar dan wel buitenlands product. Uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut bleek al eerder dat de Nederlandse consument geen waarde hecht aan het land van herkomst. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Groot Brittannië en Duitsland, landen waar juist zeer scherp op lokale herkomst word gelet. En terecht; op deze manier wordt de lokale economie gestimuleerd in tijden dat dit hard nodig is, vindt er minder energie verspilling plaats en heeft de consument een beter inzicht in de herkomst van zijn of haar voedsel hoe er eigenlijk geproduceerd wordt .

Nog nooit zijn zo vroeg nieuwe buitenlandse producten geïmporteerd terwijl dezelfde binnenlandse producten nog volop aanwezig zijn. Deze import zet een forse druk op de verkoop van het binnenlands product. Prijzen kelderen omlaag of producten kunnen simpelweg niet verkocht worden. Hoe komt dit? Waarschijnlijk let de consument niet op de herkomst of is dit niet makkelijk te zien op de verpakking. Tijd om hier verandering in aan te brengen!

Nergens ter wereld hebben we te maken met zulke strenge voedseleisen als in Nederland, tegelijkertijd mag de Nederlandse overheid geen eisen stellen aan de productiewijze in het buitenland. De consument kan dus van alles in zijn mond stoppen terwijl met een beetje meer doordacht kopen er zoveel beters te krijgen is, wat ook nog een positief effect heeft op de eigen omgeving van u, onze consument. Koop uw voedsel dus lokaal!

Krispijn van den Dries, Michiel Vos en Anton van Vilsteren, drie biologisch boeren uit Flevoland bundelen hun krachten en willen de burger het makkelijker maken door voor een zeer lage prijs een topproduct te verkopen. Op de site van Krispijn, www.krispijn.org , kunnen biologisch dynamische (EKO en Demeter) aardappelen, uien en wortels worden gekocht voor een prijs van 50 cent per kilo. Zowel consument als boer krijgen zo een eerlijke prijs.

Daarnaast profiteren de Voedselbanken, die het om politieke redenen zwaar hebben in deze huidige tijd, ook nog eens van deze direct verkoop. Want van elke kilo verkocht product doneren deze boeren 10% in vers product aan de Voedselbank in de grote steden.


Zou het een verschil maken? Zou het voor omzet zorgen bij de 3 boeren? En als het antwoord op beide vragen negatief is, moeten we dan na al die discussie maar constateren dat we het probleem maar gewoon moeten laten wat het is?

Fotocredits: Daria Mnych