Met een naam alsof het een fitness-pakket voor mannen van middelbare leeftijd is, presenteerde de Europese Commissie vandaag 'Fit for 55', een omvattend plan maatregelen om de CO2-uitstoot van de Europese Unie ten opzichte van 1990 met 55% te reduceren in 2030. Vervolgens moet in 2050 klimaatneutraliteit bereikt worden en dus een 0-uitstoot gerealiseerd zijn. Om dat te halen zijn nu ambitieuze stappen nodig vindt de Commissie onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen.

De Commissie wil de productie van benzine- en dieselauto’s afbouwen tot nul en de prijs van brandstof voor auto’s en de verwarming van huizen en kantoren koppelen aan hun CO2-uitstoot. Om lagere inkomensklassen niet tot klimaatpaupers te veroordelen, zal een fonds van €20 miljard euro per jaar worden opgezet om ‘energiearmoede’ te voorkomen.

Op korte termijn leidt het plan tot flink hogere benzine- en gasprijzen en dus tot hoge energierekeningen voor huiseigenaren die nog niet 'van het gas zijn' en het grote tankende wagenpark.

In de Volkskrant reconstrueert Marc Peeperkorn het plan dat in elkaar werd gezet door kernfysicus, PvdA-politicus, oud-minister en oud-Greenpeace activist Diederik Samsom voor Eurocommissaris Frans Timmermans als 'de clusterbom van Samsom'. Het omvattende pakket mag niet uit elkaar gehaald worden omdat het dan in zijn geheel niet meer opgaat. Het zou bedoeld zijn als een soort take it or leave it met beperkte onderhandelingsruimte. De Standaard analyseerde het plan al eerder deze week als een bulldozer. Toch wordt forse oppositie verwacht vanuit de lidstaten omdat de plannen in de bestaande vorm diep zullen ingrijpen in de koopkracht en bewegingsvrijheid van iedere Europeaan.

Teleurstelling over biomassa
Grote teleurstelling is te horen van de zijde van tegen biomassa-verbranding agerende NGO's. Zij zijn inmiddels gelieerd met Samsons oude werkgever Greenpeace en pleiten voor gas als transitiebrandstof in plaats van biomassa. De milieuorganisaties keren zich tegen biomassa als energiebron. Volgens Timmermans en Samsom kan er echter geen sprake van zijn dat biomassa wordt weggestreept uit het pakket van duurzame energie omdat het halen van de doelstellingen zonder biomassa-verbranding onhaalbaar wordt. Op dit moment maakt biomassa een zo'n 60% uit van de als duurzaam gelabelde energie in de EU.

Fenna Swart van het Comité Schone Lucht en haar collega's Wolfgang Richer, campagneleider Klimaat & Biodiversiteit bij Greenpeace Nederland, en Mary Booth van de Amerikaanse Partnership for Policy Integrity protesteerden vandaag in de Nederlandse pers nadrukkelijk tegen de plannen die zij behalve als ingrijpend vooral als schadelijk voor klimaat en milieu ervaren. Swart overtuigde afgelopen voorjaar GroenLinks in Nederland van het staken van steun aan de gedachte dat biomassa een duurzame brandstof mag heten.

In de Media