Het Deutscher Bauernverband (DBV) neemt een voorschot op de vraag: Van wie zijn die (big) data?. "DBV heeft met zes brancheorganisaties afspraken gemaakt over het eigendom en de bescherming van gegevens die worden verzameld van boeren. Daarmee willen de organisaties regelen wat er met die gegevens gebeurt. Als basisprincipe geldt dat de gegevens die worden verzameld over bijvoorbeeld arealen, gewassen en vee eigendom zijn en blijven van de boerenbedrijven", schrijft Boerderij. Smart farming, digitalisering van de land- en tuinbouw en integratie van gegevens bieden niet alleen veel kansen, maar doen ook zorgen rijzen omtrent de bescherming en het eigenaarschap van de data. DBV en de koepels van werktuigenverenigingen (BMR), landbouwtechniek (LBT), fabrikanten van landbouwmachines (VDMA), loonwerkers (BLU), de dienstverlener DLG en het Raiffeisenverband hebben nu een "branchebrede aanbeveling" ondertekend.
Bron: Boerderij - Duitsers maken afspraken over eigendom agrarische big data