Het nieuwe 5-jaren 'land management plan' van de Chinese overheid voorziet in het in productie nemen van 1,3 miljoen hectare extra landbouwgrond. Daarmee zet de overheid een 'inhaaloperatie' in om de voedselvoorziening van de eigen bevolking veilig te stellen. Volgens het ministerie van grond en grondstoffen is het land sinds 2003 2 miljoen hectare landbouwgrond kwijtgeraakt aan verstedelijking en natuurrampen. In 10 provincies, onder meer rondom Beijing, nam het landbouwareaal met 90% af. De stijgende welvaart en daarmee samenhangende verandering in het voedingspatroon nopen tot de koerswijziging. China's landbouwareaal beslaat momenteel 124,3 miljoen hectare en nog eens 100 miljoen hectare voor de veehouderij.
Bron: Boerenbusiness - China gaat akkerbouwareaal fors uitbreiden - 1,3 miljoen hectare | Boerenbusiness.nl