Vandaag biedt een groep melkveehoudsters in Den Haag een petitie aan waarin ze de recent aangenomen motie om kalveren langer bij de koe te laten ontraden.

De melkveehoudsters zijn degenen die meestal de zorg voor de jonge kalveren op zich nemen. Zij zijn teleurgesteld dat de motie van de Partij van de Dieren om kalveren langer bij de koe te houden op basis van emotie en niet op feiten gestoeld is.

230 'Koeienboerinnen' verzamelden daarom een aantal argumenten tegen de motie. Initiatiefneemster Annely Langereis: "het belangrijkste argument van onze brief omvat de gezondheid en het welzijn van de dieren. Deze is beter wanneer kalf en koe snel worden gescheiden, bijvoorbeeld doordat direct scheiden geen stress oplevert en de ziektedruk in een individueel hok veel lager is. Het probleem is dat mensen de dieren vermenselijken.
Bron: Boerenbusiness - Melkveehoudsters op de barricaden tegen kalf bij koe - Balen van emotie in discussie | Boerenbusiness.nl