Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Het aantal bedrijven dat de Arbo-regels voor de gezondheid en veiligheid van werknemers naleeft, stijgt licht. Dat constateert Inspectie SZW.

Werken in de landbouw brengt relatief veel fysieke bedrijfsrisico's met zich mee. Verreweg het meest voorkomende risico waar werknemers aan blootstaan blijkt beeldschermwerk.

Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek 'Arbo in bedrijf' van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Volgens de Arbowet moeten bedrijven een preventiemedewerker hebben, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Uit de aselecte steekproef die de Inspectie SZW in 2018 uitvoerde bij 1.300 bedrijven, bleek dat een derde van de bedrijven daar aan voldeed. In 2016 was dat nog bij 27% het geval.

De Inspectie nam 9 verschillende fysieke en psychische arbeidsrisico’s die op de werkvloer voorkomen onder de loep. Van alle risico's speelt beeldschermwerk het vaakst, bij de helft van de bedrijven. In de landbouw komen arbeidsrisico's als lichamelijk kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige lichaamshoudingen het meest voor.

Grote bedrijven voldoen doorgaans beter aan de Arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. Onder die laatste categorie valt een belangrijk deel van de bedrijven in de agrarische sector.
Bron: Inspectie SZW - Merendeel bedrijven leeft arbo-regels onvoldoende na