Met het opheffen van de productschappen zet de overheid de kwaliteit en voedselveiligheid van de Nederlandse veehouderij op het spel. Volgens de organisaties in de pluimvee-, varkens- en kalfssector is de controle op kritische stoffen zoals antibiotica en salmonella straks onvoldoende. Dat kan zelfs gevolgen hebben voor de exportpositie van het Nederlandse vlees, stelt een aantal woordvoerders in Boerderij.

In de huidige situatie zijn de controles op kritische stoffen geregeld in verordeningen en de IKB-systematiek. Bedrijven die daar buiten vallen ('freeriders') moeten door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd worden. Met het verdwijnen van de productschappen moet de controle elders belegd worden. De organisaties die dat willen overnemen, willen de huidige regelgeving zoveel mogelijk in stand houden en hebben daarom de minister om 'de nodige Algemeen Verbindend Bevoegdheden en erkenningen van de kwaliteitssystemen' gevraagd, aldus Boerderij.

Maar de betrokken minister, Henk Kamp, heeft laten weten daar niets voor te voelen. Boerderij: "Hij zegt toe te willen naar risicogebaseerd toezicht waarbij rekening wordt gehouden met deelname aan de privaatrechtelijke kwaliteitssystemen.'

Op Foodlog werd reeds lang geleden gewaarschuwd voor de gevolgen van de afschaffing van de productschappen. Onder meer falende controle op privaatrechtelijke controlesystemen kan gezien worden als aanleiding voor de reeks van voedselschandalen waarmee Nederland sinds februari 2013 genadeloos is geconfronteerd.