Reden voor de onrust onder boeren was de afzwakking van het akkoord door de zuivelverwerkers. Zij lieten het vrijdagavond weten het akkoord wat gematigder te willen invullen dan het in de pers was gekomen.

De boeren besloten daarop opnieuw georganiseerd in actie te komen. Ze blokkeerden een grensovergang naar Duitsland in de Elzas. De Duitse boeren reageren woedend en wijzen de Franse acties en steun aan de Franse boeren af. Ook een Spaanse grensovergang werd geblokkeerd.

Vanmiddag verklaarde de Franse president François Hollande in een door Le Monde opgenomen videogesprek dat hij achter de boeren staat en dat zijn landbouwminister Stéphane le Foll "maatregelen heeft getroffen" om van regeringswege "druk uit te kunnen oefenen op de verwerkende industrie, abattoirs en supermarkten" om de boeren te helpen.

Volgens Le Monde hielden de Franse boeren "200 tot 300" vrachtwagens tegen met niet-Franse producten voor de Franse markt. Daaronder was een vrachtwagen met Babybelkaasjes "waarvan het publiek zou kunnen denken dat ze Frans zijn, maar die in werkelijkheid uit Tjechië komen."

In de overgrote meerderheid van de transacties, zitten handel en verwerking tussen de boer en de super
'Supers hebben prijsverhogingen beloofd'
Volgens Boerderij heeft een overleg op het Franse ministerie van Landbouw opgeleverd dat de Franse boeren na afspraken met de grote zuivelaars en retailers definitief niet minder dan 34 cent voor hun melk krijgen. Deze situatie duurt tot december. Minister Le Foll zou hebben gezegd: "De supermarkten hebben beloofd om de prijzen van een aantal basisproducten te verhogen. Ik heb er bij de distributie ook op aangedrongen dat deze prijsverhoging volledig wordt uitgekeerd aan de boeren. Elke schakel in de keten moet zijn deel van de verantwoordelijkheid nemen."

Bedacht moet worden dat directe uitkering van prijsverhogingen aan boeren administratief nauwelijks uitvoerbaar is. Enerzijds omdat na de slacht van een dier of het ophalen van de melk niet meer kan worden vastgesteld wiens liters melk of buikspek aan een supermarkt of buitenlandse afnemer (waarop de Franse overheid geen druk kan uitoefenen om meer te betalen, maar die wel beleverd blijft worden), zijn geleverd. Anderzijds omdat supers en boeren geen direct met elkaar handelende partijen zijn; in de overgrote meerderheid van de transacties, zitten handel en verwerking tussen de boer en de super.

Ook in Engeland en Nederland bestaat kritiek op de verwerkers en retailers die boeren zouden uitknijpen. Boerderij signaleert dat de verhitte gevoelens in Frankrijk inmiddels overslaan op Engelse boeren die afgelopen weekend in Staffordshire en Derbyshire eveneens de eerste wegblokkades opwierpen. Ook in België sluit de Fair Milk Board (FMB) wegversperringen en andere acties niet uit.

Onderwijl noemt CU-Europarlementariër Peter van Dalen de opstelling van Frankrijk 'dubbel dubieus' omdat het land niet alleen zijn boeren bevoordeelt boven andere in de EU, maar bovendien de plundering van vrachtwagens toestaat.

Fotocredits: François Hollande vanmiddag, Elysée
Dit artikel afdrukken