Wat in Noord-Brabant niet lukt, werkt in Gelderland prima, schrijft PigBusiness. Als gevolg van een praktische samenwerking tussen boeren en overheid is de uitstoot van fijnstof bij bedrijven in de Gelderse vallei met een extra 30% bovenop de wettelijke eisen gedaald.

In 2016 kwam het zogeheten VGO-onderzoek uit. In dit onderzoek wordt een relatie gelegd tussen de veehouderij en de gezondheid van de omwonenden. Fijnstof is een drager voor ziektekiemen die over kunnen springen van dieren naar mensen (zoönosen, zoals in ons land Q-koorts) en een bron voor aandoeningen aan de luchtwegen.

In Noord-Brabant besloot de provincie in te grijpen door te kiezen voor de wet-Diertallen, tegen de wens van de varkenshouders in de provincie in. In Gelderland koos men voor een andere weg en sloegen overheid en boeren juist de handen ineen. "In de Regio FoodValley worden met agrariërs en hun adviseurs aanvullende afspraken gemaakt die tot extra reductie leiden, maar tegelijk ook haalbaar en betaalbaar zijn. De aanpak richt zich vooral op maatregelen aan de bron, dus het verminderen van fijnstof ín de stal. Dit wordt in de regio ook toegepast bij biologische bedrijven," aldus PigBusiness. (Pluim)veehouders en overheid werken samen aan creatieve manieren - in de positieve zin van die woorden - om de fijnstofuitstoot terug te dringen. Dat is immers goed voor iedereen: buren, dieren en boeren.

Centraal in de aanpak staat de vergunningverlening: "Het afgelopen jaar zijn enkele tientallen vergunningen verleend waarbij extra maatregelen zijn toegepast, ook vaak in bestaande stallen. Dat is bijzonder, want bij de agrarische vergunningverlening is het niet gebruikelijk om ook aanpassingen aan bestaande onderdelen van het bedrijf te bespreken." Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij werkt ondertussen alweer aan nieuwe kansrijke systemen voor fijnstofreductie.
Dit artikel afdrukken