Het ministerie van EZ kwam vanmiddag met pragmatische maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan, maar de handel in eieren, slachtkippen en 1-dagskuikens niet geheel op slot te zetten.

Vier regio's
Het ministerie maakte de nieuwe maatregelen bekend nadat de periode van 72-uur die vanaf 'Kamperveen' was afgekondigd vanmiddag afliep. Ze voorzien in een opdeling van Nederland in 4 regio's en stringente procedures om kruisbesmetting en insleep van ziektes van het ene naar het andere bedrijf te voorkomen.

Handel weer mogelijk
De nieuwe regels maken handel weer mogelijk:

1. Het land wordt verdeeld in vier regio’s: het westen (met daarin Ter Aar en Hekendorp, waar de vogelgriep is vastgesteld), de Gelderse Vallei (Barneveld en omgeving), het zuidoosten (met de Peel) en het noorden en oosten (met daarin de getroffen bedrijven in Kamperveen). Contact tussen de regio's moet maximaal worden vermeden.

2. Er mag weer gehandeld worden in pluimvee.

3. Hygiëne is het sleutelwoord; transporterende vrachtwagens moeten na elke rit opnieuw worden volledig worden vrijgemaakt van mogelijke ziektekiemen.

4. Blijven verboden: aanvoer van nieuw pluimvee naar bedrijven, vervoer van pluimveemest, vervoer van eendagskuikens naar pluimveebedrijven (behalve voor export, en buiten de ingestelde 10 kilometer zones rond Hekendorp en Kamperveen), jacht op alle dieren, tentoonstellen van ‘pluimvee en ander gevogelte’.

De nieuwe regels gelden vermoedelijk voor de komende 21 dagen.

Fotocredits: kippenkuiken, normanack
Dit artikel afdrukken