Unilever-topman Paul Polman heeft het klimaat en milieu hoog in het vaandel staan. Vorige week maakte hij in Davos bekend dat hij overweegt Unilever een 'B-corp' status te geven. Daarmee zou Unilever het tweede beursgenoteerde bedrijf ter wereld worden dat niet alleen aandeelhouderswaarde maar ook sociale en milieu-doelen nastreeft en daarom bepaalde beschermingen geniet.

Unilever is er de afgelopen jaren in geslaagd de CO2-uitstoot van de eigen fabrieken met een derde terug te dringen. Ook produceren de fabrieken tweederde minder afval en is het watergebruik met 30% afgenomen.

B Team
Vandaag laat Polman zien dat het hem menens is en zijn ambities verder reiken dan Unilever alleen. Als voorzitter van het zogeheten B Team doet hij een oproep aan alle wereldleiders om de uitstoot van broeikasgassen tot nul terug te brengen in 2050.
Het B Team is een select groepje bedrijfstoppers zoals Richard Branson (Virgin) en Ratan Tata (Tata Steel), Nobelprijswinnaar Mohammed Yunus en politici zoals Gro Harlem Brundtland.

De nieuwe 'Kyoto akkoorden': Parijs COP21
Het B Team doet zijn oproep aan de vooravond van een internationale topconferentie over klimaatverandering in Genève volgende week, schrijft het FD. Eind dit jaar zullen de wereldleiders in Parijs een nieuwe klimaattop houden, de COP21.
Dat moet een defining point in human history worden, met nieuwe klimaatafspraken die het Kyoto Protocol gaan vervangen en de gemiddelde temperatuurstijging tot maximaal 2°C gaan beperken. De voorstellen van het B Team zijn geworteld in de laatste wetenschappelijke inzichten, bedrijfsrisico's en de economische kosten van het overschrijden van de 2°C.

Gezamenlijk commitment regeringen en bedrijfsleven
De B Team Leaders geloven dat regeringen, door zich vast te leggen op de nul-emissie van broeikasgassen in 2050, onmiskenbaar laten zien dat zij de wereld op een helder, koolstofarm spoor willen zettten. Bedrijven zullen daar op reageren door gedurfde klimaatactie in hun strategieën in te bedden: ontketenen van innovatie, aanjagen van investeringen in schone energie, opschalen van koolstofarme oplossingen, creëren van banen en ondersteunen van de economische groei, zeggen ze in hun bericht.

De volgende acties moeten tot het gewenste resultaat gaan leiden:
- Regeringen moeten zich committeren aan een mondiale doelstelling van een netto nuluitstoot in 2050, en dit vastleggen in de overeenkomst die tijdens COP21 in Parijs ondertekend gaat worden.
- Bedrijven moeten deze ambitie evenaren door zich te committeren aan lange termijn doelstellingen en het opschalen van koolstofarme oplossingen, waarmee het de wereld mogelijk wordt gemaakt de 2050 doelstelling van nul-uitstoot te realiseren
- Bedrijven én regeringen moeten een zinvolle en effectieve manier invoeren om een prijskaartje aan koolstofemissies te hangen
- Regeringen moeten een eind maken aan alle subsidiëring van fossiele brandstoffen, en het kapitaal dat daarmee vrijkomt gebruiken om betaalbare duurzame energie-oplossingen op te schalen teneinde een bredere economische transformatie mogelijk te maken.
- Bedrijven én regeringen moeten er voor zorgdragen dat de voordelen van de antwoorden op klimaatverandering naar kwetsbare en verarmde gemeenschappen vloeien die onevenredig lijden onder klimaatverandering en het minst toegerust zijn om de gevolgen daarvan op te vangen.

Fotocredits: Paul Polman, B Team
Dit artikel afdrukken