De Russche president Vladimir Poetin heeft de Russische regering daartoe opdracht gegeven, meldt Global Meat News.

Dubbele standaard
Op dit moment is het toezicht op de Russische kwaliteitscontrole volledig versnipperd. Dat heeft negatieve gevolgen voor onder meer de internationale vleeshandel, nu Rusland - na de boycot tegen de EU en de VS - met nieuwe zakenpartners handel moet drijven.

"In sommige productcategorieën hanteert Rusland strengere voorwaarden dan internationaal gebruikelijk is, terwijl ze bij andere gevallen soepeler zijn", zegt Dmitri Leonov van de Russian Production Union. Met het schrappen van deze dubbele standaarden zal naar verwachting een aantal obstakels in de handelsstromen van vlees verdwijnen.

De afgelopen jaren hebben deze verschillen geleid tot importbeperkingen die werden opgelegd door de Russische veterinaire autoriteiten. Landbouwanalist Eugene Gerden zegt dat de harmonisatie voor buitenlandse vleesleveranciers gunstig is. "De belangrijkste vraag", zegt hij, " is echter welke standaarden gehanteerd gaan worden in de harmonisatie. Waarschijnlijk worden dat de EU-standaarden, maar gezien de geopolitieke situatie zal dat geen eenvoudig proces zijn".

Wildgroei aan regelgeving en certificering
Naast een gebrek aan eenheid van toezicht, kampt Rusland met het ontbreken van centrale regelgeving voor voedselkwaliteit. Verschillende departementen en instanties werken langs elkaar heen en volgen ieder hun eigen competenties en inzichten. Het ontbreekt aan de uitwisseling van expertise en een gezamenlijk informatiesysteem, vindt Elena Sarattseva, directeur van het recent opgerichte Russian Quality Control Agency (Roskachestvo). De aangekondigde hervorming moet dan ook leiden tot een nationaal kwaliteitsvolgsysteem. Dat moet het mogelijk maken de herkomst 'van veld tot bord' te volgen, zoals dat ook in de EU gebruikelijk is.

Poetin verwacht snel resultaat: het eerste voortgangsrapport over het nieuwe systeem moet 10 november op zijn bureau liggen. Per 1 december moet het concept-voorstel gereed zijn. Zijn haast is logisch: Rusland moet gevoed worden en is daarvoor afhankelijk van vele nieuwe importpartners. Dat gaat niet zonder duidelijke regelgeving.

Fotocredits: 'Quality Control', tnarik
Dit artikel afdrukken