constaterende dat het gewenst is om de nutriënten kringlopen binnen de landbouw te sluiten;
constaterende dat vanuit biodiversiteits-, klimaat- en waterkwaliteitsoogpunt efficiënter omgegaan moet worden met grondstoffen;
constaterende dat een groot deel van de dierlijke mest naar het buitenland wordt geëxporteerd of in Nederland wordt verbrand;
constaterende dat het mogelijk is om het gebruik van kunstmest (en daarmee de uitstoot van broeikasgassen) verder te verminderen door het gebruik van meststoffen gebaseerd op dierlijke mest;
verzoekt de regering het gebruik van (meststoffen gebaseerd op) dierlijke mest te stimuleren door een heffing op stikstofkunstmest als optie mee te nemen in het traject om het mestbeleid binnen kringlooplandbouw vorm te geven,
en gaat over tot de orde van de dag


Een Kamermeerderheid blijkt dus smokkelen te willen legaliseren
Met een meerderheid van stemmen werd deze motie van Laura Bromet (GroenLinks) en William Moorlag (PvdA) gisteren in de Tweede Kamer aangenomen.

Het is een bijzondere motie. De grote overschotten aan mest die dieren in Nederland produceren, worden gemaakt van plantaardig materiaal dat elders in de wereld wordt geteeld. Mét kunstmest.

De Kamer straft het gebruik van kunstmest met een heffing in Nederland. Ze wil profiteren door met kunstmest elders in de wereld geteelde planten naar Nederland te halen en aan onze 'kringloop' toe te voegen.

Dat is een beetje raar als je er goed over nadenkt.

Zoals deze korte tekst laat zien, is weinig uitleg nodig om te snappen dat er iets niet klopt. Poep van planten uit het buitenland die met kunstmest zijn geteeld, wordt niet opeens kunstmestvrij in Nederland. Een Kamermeerderheid blijkt dus smokkelen te willen legaliseren.
Dit artikel afdrukken