De in België ontwikkelde satelliet, Proba-V, gaat de komende vijf jaar bijhouden hoe het staat met de vegetatie op aarde. Daartoe worden iedere twee dagen opnamen gemaakt van de bossen en planten op aarde. Op basis van deze beelden kunnen wetenschappers de gevolgen van klimaatverandering inschatten, bijhouden hoe het met het oppervlaktewater staat en de landbouwontwikkeling volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld dreigende misoogsten in een vroeg stadium gesignaleerd worden.
Dit artikel afdrukken