Het Nederlandse areaal eiwithoudende gewassen groeide in 10 jaar tijd met 38% naar 9.000 hectare. Alle eiwithoudende gewassen, of ze nu geteeld worden voor menselijke consumptie, als diervoeder of als groenbemester, nemen in omvang toe, meldt het CBS.

In totaal maken de eiwithoudende gewassen ongeveer 0,5% uit van het totale Nederlandse landbouwareaal. Het meest verbouwde eiwitgewas is luzerne (veevoer en groenbemester), dat in 2018 op 7.600 hectare verbouwd werd. Veldbonen en voedererwten, respectievelijk 710 en 257 hectare, worden als voedergewassen geteeld.

Lupine en sojabonen zijn naast hun toepassing als voedergewassen ook in opmars als grondstof voor menselijke consumptie. "Het grootste deel daarvan gaat in sojadrankjes, toetjes en vleesvervangers," zegt Henk Vermeer van Agrifirm in Trouw. Het areaal sojabonen groeide met 17,4% naar 540 hectare, lupine met 5% naar 56 hectare. Wat de teelt van Nedersoja bemoeilijkt, is ons natte en gematigde klimaat. Daar houdt soja niet van.

Het totale areaal sojabonen in de Europese Unie is bescheiden. De 901.000 hectare in de EU steken schraal af tegen de arealen van meer dan 30 miljoen hectare in de VS en Brazilië of de 19,5 miljoen hectare in Argentinië. Om de afhankelijkheid van import te verminderen, heeft de EU verschillende initiatieven in gang gezet die de teelt binnen Europa van eiwitgewassen moeten stimuleren.

In Nederland is de Green Deal Soja gesloten met Groningen, Friesland en Drenthe. Deze provincies streven naar een areaal van 10.000 hectare. Ook in Zeeland en Noord-Brabant staat sojabonenteelt op stapel. In 2025 zouden de Nederlandse melkveehouders tot twee derde van hun eiwitbehoefte van eigen land moeten kunnen halen.

CBS - Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen
  • Deel
Druk af