Op vilt.be zegt Vanthemsche dat er meer zal moeten worden geproduceerd met minder om in 2050 de mensheid te kunnen voeden. De landbouwproductie moet tussen nu en dat jaar met 60 procent stijgen. Dat betekent dat er jaarlijks één miljard ton graan en 200 miljoen ton vlees meer dan tot voor kort moeten kunnen worden geproduceerd. Vanthemsche ziet echter de EU falen in zijn huidige landbouwbeleid. Vilt.be schrijft:
Om betaalbaar voedsel te verzoenen met leefbare landbouw acht Vanthemsche een "intelligente mix aan instrumenten" nodig. De stijgende prijzen moeten boeren aanzetten om meer te produceren, maar de krimpende marges beletten dat terwijl de sterke volatiliteit het marktsignaal onduidelijk maakt. "Werken aan meer prijsstabiliteit is een absolute noodzaak", aldus Vanthemsche, "en het is dan ook de grootste lacune in de hervormingsvoorstellen voor het Europees landbouwbeleid." Hij verklaart dat door de slechte ervaringen van Europa met een te lang volgehouden ongecorrigeerd interventiebeleid en de overschotten die daaruit voortvloeiden.
"Europa veronachtzaamt een belangrijke doelstelling van zijn landbouwbeleid naast voedselzekerheid, namelijk de stabilisatie van de landbouwmarkten. Bij gebrek aan moed wordt de paraplu opengetrokken en wordt er doorverwezen naar het globale niveau", hekelt de voorzitter van de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen. "Dagelijks zet de landbouwsector in op meer efficiëntie en een betere productiviteit. Maar daarmee alleen zullen we het niet redden, wat de vrijemarktvolgelingen er ook van denken. De landbouwmarkten vragen economische en sociale correcties. Het is dus aan de overheid om haar verantwoordelijkheid op te nemen."


De maatregelen die Vanthemsche wenst te nemen lijken op het Franse plan om via een systeem van marktprijsvergelijkingen interventievoorraden te creëren die bij marktkrapte onrust kunnen voorkomen en bij een stabiele markt buiten het handelsverkeer worden gehouden.

Lees verder op vilt.be.

Fotocredits: Michiel Hendryckx op Wikipedia
Dit artikel afdrukken