Vele actieve stoffen in de gewasbescherming dreigen niet door de herregistratie te komen. Dat komt door de Europese verordening voor gewasbeschermingsmiddelen die van kracht is vanaf 2011. Bovendien zijn fabrikanten huiverig om nieuwe stoffen aan te melden vanwege deze verordening, waardoor steeds minder nieuwe middelen beschikbaar komen voor de telers. Dat schrijft Boerderij.

Actieve stoffen moeten na enkele jaren opnieuw worden beoordeeld voor verlenging van hun toelating. De Europese brancheorganisatie van pesticidenproducenten (ECPA) denkt dat 60% van de bestaande middelen zijn registratie verliest en dus niet meer mag worden gebruikt in de EU.
Boerderij - ?Kaalslag dreigt voor gewasbescherming?
Reageer
  • Deel
Druk af